Skyggemetoden

Bruges til at følge og observere brugere for at give et indblik i et servicetilbud eller behandlingstilbud – set med brugerens øjne

Hvad

En medarbejder fungerer som brugerens ‘skygge’ og har til opgave at holde øje med brugerens møde med tilbuddet. Hvilke kontakter er der med personalet?  Hvad tales der om? Og hvordan reagerer brugeren på de forskellige situationer?

Skyggemetoden er udviklet til at følge og observere patienter i behandlingsforløb, men kan også bruges til at give et indblik i et servicetilbud og identificere muligheder for forbedring.

Hvordan

SkyggemetodenSkyggemetoden er en omfattende proces, og metoden skal bruges med stor respekt for den person, der skygges.

Forberedelse

  • Hvilke indsigter ønsker I? Er der forløb i tilbuddet, der kræver ekstra opmærksomhed? Det kan fx være ind- eller udflytning for brugere på et botilbud, et længerevarende behandlingsforløb, brugerens møde med kontaktpersoner, sagsbehandler, kommunens forvaltninger osv.
  • Vælg en skyggeperson og en bruger, som gerne vil skygges. Da den person, som skal skygge brugeren, skal lægge mærke til detaljer, overraskelser og uhensigtsmæssigheder, kan det være en fordel at vælge en person, som ikke er tilknyttet det tilbud, hvor skygningen foregår.  Gør det klart for brugeren, at skygningen ikke går ud på at vurdere ham som person, men det tilbud, som han er bruger af.
  • Lav en klar aftale med bruger og tilbud inden skygningen. Hvilke situationer og/eller områder skal skygges? Hvornår skal skygningen finde sted og over hvor lang tid? Hvornår og hvordan underrettes personalet om den? Hvordan noteres informationer undervejs, og hvordan sammenfattes de til slut?

Skygningen

  • Skyggepersonen observerer og noterer alt det, brugeren oplever. Får brugeren nødvendig og forståelig information om tilbuddet? Hvem er brugeren i kontakt med? Hvad sker der i kontaktsituationer? Hvordan kommunikeres der? Hvordan påvirker kontaktsituationerne brugeren? Hvad foretager brugeren sig i de mellemliggende perioder? Hvilket område bevæger brugeren sig på? Taler personalet om brugeren, uden at brugeren selv inddrages? Overholdes aftaler mellem brugeren og personalet?
  • Det er vigtigt, at beskrivelserne sker ud fra brugerens perspektiv.
  • Brugeren må gerne beskrive sine oplevelser, men skyggepersonen skal som udgangspunkt ikke interviewe brugeren.

Rapportering

  • Skyggepersonen beskriver det observerede forløb: rækkefølgen af begivenheder, kontakt med personale og/eller andre, bemærkninger fra hhv. brugeren og personalet, brugerens oplevelser samt overraskelser og uregelmæssigheder, skyggepersonen selv er stødt på undervejs.
  • Skyggepersonen kan evt. udarbejde et forløbsdiagram over de hændelser, der har fundet sted, samt observationer og opmærksomhedspunkter i forhold til de enkelte hændelser. Jo flere detaljer der tages med, des nemmere er det at rekonstruere brugerens perspektiv og derved vurdere, hvilke ændringer der skal til for at forbedre tilbuddet.
  • Husk at notere fakta om, hvad skygningen omfattede, hvornår den foregik, og hvor lang tid den strakte sig over.

Både brugeren og personalet og deres handlinger kan blive påvirket af at blive observeret.
Husk at sætte tid af til både skygning, beskrivelse af observationer og bearbejdelse af ny viden – det kan kræve en del ressourcer.

Hvorfor

Skyggemetoden giver mulighed for at følge brugerens perspektiv helt tæt. Som skyggeperson kan man få indsigt i situationer og hændelser, som brugeren ikke selv ville tænke på at nævne, hvis man spurgte ham eller hende direkte til oplevelsen af tilbuddet.

 

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk