KUBI – KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

KUBI er en evalueringsmodel, der er udviklet til kvalitetsudvikling af bo- og dagtilbud for brugere i social- og sundhedssektoren.

KUBI står for KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse. KUBI-modellen har et brugerperspektiv som udgangspunkt og er udviklet for at imødekomme massive krav fra brugere og deres organisationer om mere direkte involvering ved evaluering af bo- og servicetilbud.

Baseret på brugernes værdier

KUBI-modellen sikrer, at brugerne får mere stemme, når kvaliteten af indsatsen skal vurderes. Evalueringen baseres på brugernes værdier og visioner for indsatsen.

Alle involverede parter – brugere, pårørende og medarbejdere – er med i en KUBI-evaluering, ikke blot som informanter, men også som aktive deltagere i et evalueringsforløb.

KUBI-modellen er udviklet af Socialt Udviklingscenter SUS.

Læs mere om KUBI-modellen.
Download hæfte om KUBI.

Del siden:  

Vi synes, vi lægger mærke til forskellige ting. Vi (brugere) lægger mærke til, hvordan boligerne er, og hvem der bestemmer (…)
Pædagogerne lægger meget mærke til fx normeringer og personalets samarbejde.

Bruger, teammedlem i KUBI-evaluering

Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk