Fotodagbøger

Giver brugernes syn på tilbuddet – gennem billeder

Hvad

En fotodagbog er en bog eller en planche med fotografier, som brugerne selv tager og samler. Billederne viser brugerens perspektiv på et spørgsmål eller tema. Fotografierne giver et andet udgangspunkt for at tale med brugerne om, hvordan de oplever tilbuddet, deres udfordringer og hverdag.

HvordanFotodagbøger

 • Brugerne skal have adgang til et engangskamera, digitalkamera eller mobilkamera.
 • Tal med brugerne om, hvad ’fotodagbøger’ går ud på, og hvorfor er I interesserede i deres fotos og deres oplevelse.
 • Aftal rammerne for opgaven på forhånd. Hvor længe skal fotoopgaven løbe? En eftermiddag, en dag eller en hel uge? Hvor mange billeder skal brugeren vælge ud til sidst? Skal brugeren skrive en kort tekst til hvert billede eller fortælle om billederne til én eller flere?
 • Vælg et område, som I gerne vil se fra brugernes perspektiv, konkret eller mere bredt. Spørg fx:
  • Hvordan oplever du hverdagen?
  • Hvad er sjovt, trist eller kedeligt på tilbuddet?
  • Hvad drømmer du om?
  • Hvad synes du selv, du er allerbedst til?
 • Lad brugeren selv bestemme, hvad han eller hun vil fokusere på og tage billeder af. Fotoet behøver ikke at være æstetisk smukt eller skarpt for at rumme symbolik og formidle en oplevelse eller et perspektiv.
 • Lad brugeren selv vælge de vigtigste billeder, så han eller hun selv anslår, hvad der skal på dagsordenen til præsentationen og i tilbuddet generelt.
 • Når brugeren viser billederne, så spørg blandt andet ind til:
  • Hvorfor har du taget billedet?
  • Hvad skete der, da du tog billedet?
  • Hvordan beskriver det, hvordan hverdagen er i tilbuddet?
 • Saml den nye viden og diskutér den i personalegruppen eller på et fællesmøde. Diskutér de temaer som kommer frem med brugerne og find sammen på ændrings- og/eller løsningsforslag, hvis der er behov for det

Hvorfor

Fotodagbøger giver brugerne taletid på en anden måde, end de ellers har. Brugeren tager billedet og forklarer, hvad det viser eller betyder. Det giver personalet mulighed for at træde et skridt tilbage. Fotografierne giver noget konkret at forholde sig til og indtryk, som kan inspirere til at tænke i andre retninger.

 

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk