Forumteater

Giver mulighed for afprøve nye ideer og synliggøre udfordringer i et trygt forum

Hvad

ForumteaterForumteater er en interaktiv teaterform. Skuespillere præsenterer en situation, der afspejler noget væsentligt fra hverdagen. Publikum inddrages i teaterstykket, ved at de skal komme med forslag til, hvordan historien ellers kunne se ud.

Forumteater kan spilles med professionelle skuespillere, eller brugere og medarbejdere kan spille situationerne sammen. En foruminstruktør styrer processen.

Hvordan

  • Skuespillerne præsenterer via et skuespil en situation, I ønsker at sætte fokus på. Det kan fx være brugerens oplevelse af mødet med sin kontaktperson, første dag i bo- eller dagtilbuddet eller en konflikt mellem to personer.
  • Efter I har set en scene, er der en kort debat, og scenen vises igen. Denne gang skal publikum styre hovedpersonen ved at foreslå, hvad der skal siges. Eller publikum kan selv vise hovedpersonen, hvad der skal gøres. Scenerne kan spilles om, indtil deltagerne mener, at de afspejler virkeligheden og de aktuelle udfordringer. Og indtil deltagerne synes, at skuespillerne løser problemet eller forholder sig til udfordringerne på en god måde.
  • En foruminstruktør (også kaldet facilitator, spilleder eller joker) er bindeled mellem publikum og skuespillere. Instruktøren sørger for udviklingen i teaterstykket og hjælper tilskuerne med at ændre scenariet i den retning, de ønsker.
  • Undervejs kan instruktøren stille opgaver, der giver publikum mulighed for refleksion og input til nye handlinger i hverdagen. Det kan give medarbejderne og brugerne større forståelse af dem selv.
  • Forumteater kan bruges i både mindre og større grupper.
  • Der er mange skuespillere, der arbejder med forumteater – søg på nettet.

Hvorfor

Forumteater er et trygt, ’demokratisk laboratorium’, hvor man kan afprøve nye ideer i et ‘fælles tredje’ rum og på den måde gøre personlige og organisatoriske udfordringer mere synlige. Forumteater giver mulighed for at afprøve forskellige løsningsmodeller og skifte perspektiv i situationer. Indsigten kan give en ny selverkendelse ikke mindst, når den blandes med humor og latter.

 

 

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk