Brugerrejser

Beskriver en brugers ’rejse’ gennem et afgrænset forløb, fx indflytningen på et botilbud

Hvad

En brugerrejse kortlægger brugerens ’rejse’ gennem et forløb med det formål at ændre nuværende praksis eller optimere forløbet for brugeren. Brugerrejser er gode til at skabe et helhedsbillede af brugerens oplevelse af et konkret forløb i et tilbud.Brugerrejser

Hvordan

Brug brugerrejser til at forstå sammenhænge mellem forskellige handlinger og diskutere muligheder for forbedring. Der er forskellige måder at foretage brugerrejser. Her er to eksempler:

Brugerrejser på baggrund af interview

  • Brugerens brug af og rejse gennem tilbuddet, som det ser ud nu, sammenstykkes ud fra interviews med enkelte brugere. Læg vægt på at beskrive det helt konkrete handlingsforløb og de behov, der opstår hos brugeren undervejs.
  • Lad fagpersoner og brugere med viden på det konkrete område kommentere brugerrejsen og samtidig komme med forslag til ændringer, så den matcher brugerens behov bedre.

Brugerrejser på baggrund af workshops med forskellige aktører

  • Inviter forskellige aktører, brugere, pårørende, personale m.fl. til workshop.
  • Lad brugerne sætte ord på deres brug af og rejse gennem tilbuddet. Deres input stykkes sammen til en brugerrejse. Tegn evt. forløbet op på en på en tidslinje, som alle kan se.
  • Få herefter forskellige perspektiver på brugerrejsen, så de behov, brugerne har, bliver suppleret med bidrag og feedback fra de øvrige aktører. Diskuter forbedringer og ændringer med de involverede parter i forhold til, hvordan ændringerne kan fungere i praksis.

Brug evt. personaer, når I gennemgår brugerrejsen.

Hvorfor

Som professionel har man blik på den indsats, som brugeren tilbydes, fra sit eget perspektiv. Brugerrejsen giver et indblik i, hvordan brugeren møder og oplever den indsats – og hvordan den afhænger og påvirkes af andre indsatser og aktører. Brugerrejser kan skabe forståelse for brugerens perspektiv på tværs forskellige aktører, afdelinger eller indsatser.

 

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk