Bindeks: Brugerindflydelsesindeks

Giver et øjebliksbillede af brugerindflydelsen set med hhv. ledelsens, medarbejder-nes og brugernes øjne

BindexHvad

BINDEKS er et elektronisk spørgeskema, som kan bruges til at undersøge, hvordan hhv. beboere, medarbejdere og ledere oplever brugerindflydelsen på en række områder, fx husregler, aktiviteter, personale, støtte, mad og medicin. Resultaterne kan bruges til at skabe refleksion, identificere udviklingsområder og sætte udviklingsprocesser i gang i tilbuddet.

BINDEKS er udviklet til botilbud for mennesker med sindslidelse og hjemløse, men kan også bruges på andre botilbud. Det er gratis og findes her, hvor du også finder en vejledning.

Hvordan

  • Opret tilbuddets egen BINDEKS-undersøgelse på www.bindeks.dk
  • Udfyld BINDEKS-spørgeskemaet elektronisk. Eller print det ud og udfyld det på papir, inden I taster det ind. Når skemaerne er tastet ind, kan I vælge, hvordan I vil se resultaterne.
  • Resultaterne viser både  brugernes, medarbejdernes og ledelsens oplevelse af niveauet af brugerindflydelse på de områder, I har valgt at måle på. Brug resultaterne til at sætte fokus forskellige oplevelser af brugerindflydelse på tilbuddet. Og tal om, hvilke områder brugerne ønsker mere indflydelse på.
  • Beslut sammen med brugerne, hvilke områder der skal udvikles, og hvordan det skal ske.
  • Når I har arbejdet med at udvikle brugerindflydelsen på de udvalgte områder, kan I lave endnu en måling med BINDEKS for at se, om udviklingsarbejdet har ført til ændringer.

Hvorfor

BINDEKS er et godt redskab til at sætte gang i en fælles snak om brugerindflydelse. BINDEKS kan være med til at konkretisere, hvad brugerindflydelse er, og gøre det mere håndterbart at arbejde med. Det er et godt redskab til at afdække og dokumentere det, der er vigtigt for brugere og medarbejdere at arbejde sammen om. Det sikrer, at alle bliver hørt.

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk