Brugernes perspektiv på tilbuddet

Hvordan ser tilbuddet ud set med brugernes øjne? I afsnittet her finder du forskelli-ge redskaber til, hvordan man kan opnå en bedre forståelse for brugernes perspektiv på og oplevelse af tilbuddet. Jo bedre medarbejdere og ledere forstår brugernes syn på den konkrete service, des bedre udgangspunkt er der for at tilrettelægge tilbud-det, så det giver størst mening for brugeren. Metoderne i dette afsnit er mere overordnede metoder til at inddrage brugersyns-punkter i forskellige sammenhænge. De er ikke udviklet specifikt til bo- og dagtilbud, men kan også bruges her.

Brugerens perspektiv

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk