Brugerne vælger selv kontaktperson

Giver brugerne indflydelse på den professionelle hjælp og støtte

Hvad

I stedet for at få tildelt en kontaktperson vælger brugeren selv sin kontaktperson – eller et team af kontaktpersoner. Idéen bunder i tanken om, at det at føle resonans, umiddelbar samklang, med et andet menneske, skaber øget livskvalitet. I praksis får brugeren tildelt en midlertidig kontaktperson og kan så efter en aftalt periode vælge at skifte kontaktperson(er).Bruger vælger kontaktperson

Hvordan

Der kan være mange bekymringer ved at lade brugerne selv vælge kontaktperson eller samarbejdspartnere. Derfor er det vigtigt med en tryg ramme og procedure for, hvordan det foregår. Det handler lige så meget om at ændre måden at tænke forholdet mellem bruger og kontaktperson på, som det handler om, at brugeren kan skifte mellem kontaktpersoner.

Planlægning

 • Hold et fællesmøde for medarbejdere og brugere. Præsenter idéen og tal om, hvad det betyder, om man selv vælger sin kontaktperson eller ej. Få både positive forventninger og bekymringer på banen og drøft, om der er behov for at gøre det anderledes end først tænkt.
 • Aftal sammen med brugerrepræsentanter (evt. brugerrådet) en ramme for, hvornår og hvordan brugerne kan vælge kontaktperson.
  • Hvordan tildeles den midlertidige kontaktperson?
  • Hvor lang tid skal der gå, før brugeren har et ordenligt grundlag for at vælge en ny?
  • Hvordan skal samtalen, hvor brugeren vælger kontaktperson, foregå?
 • Nye brugere skal have god mulighed for at lære stedet og medarbejderne at kende, før de selv vælger kontaktperson.
 • Tag en snak med de brugere, der allerede har en kontaktperson, om det er den rigtige, og hvem det ellers kunne være. Det kan fx være i en samtale i forbindelse med brugerens handleplan.

Perioden med en midlertidig kontaktperson

 • Vær – både medarbejdere og beboere – i perioden med den midlertidige kontaktperson opmærksom på, om brugeren naturligt søger hjælp og støtte hos nogle bestemte medarbejdere på grund af god kemi eller særlige egenskaber hos medarbejderen.
 • Skab rammer for, at brugere og medarbejdere er sammen på kryds og tværs, så de møder og lærer hinanden at kende i forskellige situationer. Gør det legitimt og almindeligt at tale om, at nogle kontaktpersoner er bedre til bestemte ting end andre, at brugernes ønsker og behov kan være forskellige, at nogle har bedre kemi sammen end andre osv.

Samtalen om valg af kontaktperson

 • Efter den aftalte periode mødes den midlertidige kontaktperson og brugeren og taler om, hvordan det går, hvad der fungerer godt, og hvad brugeren kunne ønske sig var anderledes.
 • Spørg, om brugeren har tænkt over, hvem der ville være en god kontaktperson. Hvis brugeren ikke ønsker en bestemt kontaktperson, eller har ikke lyst til at sige det, kan den midlertidige kontaktperson selv bringe nogle andre på banen. Sig fx: ”Jeg har lagt mærke til, at du bruger meget tid sammen med John. Ville det være en god idé, hvis han var din kontaktperson?”

Alternativ: team af samarbejdspartnere i stedet for kontaktperson
I stedet for at vælge en enkelt kontaktperson kan brugeren vælge et team af samarbejdspartnere (2-4 personer), som han mener bedst kan hjælpe og støtte. Det kan fx være én, som står for det praktiske med indkøb, økonomi og struktur i hverdagen. Én, der står for støtte i forhold til mere personlige og private forhold, og én, der har ansvar for at lave handleplaner med brugeren.

En gang om året kan teamet og brugeren holde evalueringsmøde, hvor alle parter forholder sig til, hvordan samarbejdet går, og om der er behov for nye samarbejdspartnere på nogle af områderne.

Hvorfor

Kontaktpersoner spiller ofte en stor rolle i en brugers liv, fordi kontaktpersonen står for den primære hjælp og støtte. At vælge sin egen kontaktperson eller team af samarbejdspartnere er derfor også et stort skridt på vejen til indflydelse på eget liv. Det giver en oplevelse af ansvar og ejerskab i forhold til den hjælp og støtte, brugeren modtager, og hvad den handler om.

 

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk