Værdihjulet

Illustrerer brugernes oplevelse af og ønsker om brugerindflydelse på forskellige områder

Hvad

Værdihjulet kan bruges til at tale med brugerne om, hvad de har indflydelse på, og hvad de gerne vil have mere indflydelse på.

Stjernen eller hjulet illustrerer de temaer, der er vigtigst for brugeren i hverdagen, hvordan brugeren oplever indflydelsen p.t., og hvad han eller hun evt. ønsker mere indflydelse på i fremtiden.

VærdihjuletHvordan

  • Tegn en stjerne (se tegning) på et stykke A3-papir.
  • Tal med brugeren om, hvad der er vigtigt at have indflydelse på eller kunne bestemme selv for at have et godt hverdagsliv. Det kan være aktiviteter, arbejde, valg af kontaktperson, mad, indretning af boligen mv.
  • Skriv de vigtigste punkter op, et punkt pr. ben i stjernen.
  • Spørg for hvert punkt: Hvor meget indflydelse har du lige nu på en skala fra 0 til 10? Hvor 0 betyder ingen indflydelse, og 10 betyder bestemmer selv.
  • Tegn punkterne ind på benet i stjernen. Hvis det er 0, skal krydset sættes helt inde i centrum, hvis det er 5 midt på, og hvis det er 10 helt ude i spidsen. Tegn derefter en streg fra kryds til kryds. På den måde får I et billede af, hvordan brugeren oplever at have indflydelse.
  • Se på tegningen sammen og spørg igen for hvert punkt: Hvor meget indflydelse ville du ønske du havde på en skala fra 0 til 10? Kryds af i stjernen og tegn igen fra kryds til kryds, med en ny farve.
  • Tal om, hvad tegningen viser. Hvis krydserne på de to tegninger er placeret ens eller tæt, er der god overensstemmelse mellem den faktiske indflydelse og brugerens ønsker. Hvis der er stor afstand mellem krydserne, viser det, at brugeren ønsker mere (eller mindre) indflydelse på det pågældende område.
  • Brug tegningen til at tale om, hvordan det evt. kan lade sig gøre at øge brugerindflydelsen på de punkter, hvor brugeren ønsker det.
  • Scan evt. tegningen eller tag et billede af den og gem den. Tag den frem igen efter en periode og følg op på snakken. Hvordan ser stjernen nu ud – er der noget, der har rykket sig?

Hvorfor

Medarbejdere og brugere kan have forskellig opfattelse af, hvad det er vigtigt at have indflydelse på. Og medarbejderne kan have nogle forestillinger om, hvad der er vigtigt for brugerne. Værdihjulet er en enkel måde at gøre det tydeligt, hvad brugerne selv synes er det vigtigste at have indflydelse på. Redskabet kræver kun lidt forberedelse og er derfor brugbart i en travl hverdag.

 

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk