Signallysmetoden

Giver brugere og medarbejdere et fælles sprog og skaber en fælles bevidsthed om forskellige grader af indflydelse

Hvadsignallysmetoden

Signallysmetoden er en måde at tale med brugerne om, hvad de har indflydelse på, og hvad de ikke har indflydelse på i hverdagen – og hvad de gerne vil have mere indflydelse på. Signallysets farver rød, gul og grøn indikerer, i hvilken grad brugeren har indflydelse på stort og småt: Hvem bestemmer om man skal spise morgenmad før kl. 9? Hvem bestemmer, hvem der skal være brugernes kontaktperson?

Grøn: Brugerne bestemmer
Gul: Brugerne og personalet bestemmer i fællesskab
Rød: Personalet bestemmer

Hvordan

Signallysmetoden kan bruges til at sætte fokus på brugernes niveau af indflydelse på bestemte områder. Den kan bruges i grupper, i individuelle samtaler og løbende i hverdagen. Det vigtigt, at brugere og medarbejdere har talt om og har en fælles forståelse for, hvad de tre typer af indflydelse indebærer.

Signallysmetoden i grupper

  • Gør jer klart, hvad I vil bruge brugernes svar til, så I kan være tydelige om, hvad de kan forvente. Skal de fx have indflydelse på flere områder – eller vil I skabe klarhed over, hvem der bestemmer?
  • Fortæl brugerne, hvorfor I vil tale med dem om, hvem der bestemmer i hverdagen – og forklar eller repeter, hvad de forskellige farver betyder.
  • Tal om hverdagen på tilbuddet, hvad I laver, og hvilke rutiner der er. Gennemgå fx en hel dag. Vælg bestemte dele ud, fx ’madlavning’, ’rengøring’, ’planlægning af aktiviteter i weekenden’, ’samtale med kontaktpersoner’. Hjælp hinanden med at komme i tanke om detaljerne i hverdagen.
  • Noter de områder, som I gerne vil vurdere brugerindflydelsen på. Skriv eller tegn dem, så alle kan se det.
  • Diskuter, om området skal have et rødt, gult eller grønt kryds – og hvorfor. Der kan være delte meninger om det, så der skal være plads til diskussion.
  • Spørg, hvilken farve brugerne ønsker at området får i fremtiden – og hvorfor. Hvad er realistisk, hvorfor og hvorfor ikke?

Signallysmetoden i individuelle samtaler
Signallysmetoden kan også bruges til at tale med brugerne hver især om, hvad der er betydningsfuldt selv at bestemme.

  • Brug fx signallysmetoden i samtaler med brugerne i hverdagen, eller når I laver handleplaner eller opholdsplaner.
  • Brug de tre farver til at tale om, hvem der har indflydelse på beslutninger i brugerens liv, hvilke områder han eller hun ønsker at have mere indflydelse på – og hvad der skal til for det.
  • Skriv gerne områderne ned, så I kan følge med I, om det rykker sig fra rød til grøn over tid. Lav fx et skema, hvor brugeren selv kan notere, hvad der er betydningsfuldt selv at bestemme over.

Signallysmetoden løbende i hverdagen
Når signallysmetoden er kendt af alle og prøvet nogle gange, kan I bruge ’grøn’, ’gul’ og ’rød’ til at tale om beslutninger og indflydelse i hverdagen. I kan  fx opfordre brugerne til at tænke over og gøre opmærksom på, hvornår der bliver taget ’røde, gule og grønne beslutninger’ i konkrete situationer. Så både brugere og personale bliver mere bevidste om det. Hvis en medarbejder fx siger: ”Vi skal ordnet have på lørdag”, kan brugeren sige: ”Det var vist en ’rød’ beslutning!”

Hvorfor

Signallysmetoden giver et fælles og enkelt sprog til at sætte ord på brugerindflydelse og knytter begrebet brugerindflydelse til konkrete handlinger og beslutninger. Metoden bliver særlig værdifuld, når ’grøn’, ’gul’ og ’rød’ bliver en del af et fælles sprog, som brugere og medarbejdere anvender i dagligdagen, fx til at tale om, hvem der tager hvilke beslutninger.

 

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk