Netværksrådslagning

Netværksrådslagning er en metode og en beslutningsmodel, der har til formål at skabe bedre livsvilkår for mennesker, der har det svært. Modellen inddrager systematisk familie og netværk, og der er fokus på at mobilisere hovedpersonens ressourcer.

Netværksrådslagning er kort fortalt et møde, hvor familie, venner og bekendte til et menneske, der er i en svær livssituation, diskuterer og foreslår indsatser, der kan forbedre hans eller hendes situation.

Selve rådslagningen afvikles i tre trin og styres af en udefrakommende samordner, der er specielt uddannet til det.

Hjemløse ambassadører for netværksrådslagning

Socialt Udviklingscenter SUS gennemførte i 2003-2005 sammen med KFUM’s Sociale Arbejde et udviklingsprojekt om netværksrådslagning for hjemløse på bostederne Toften i Slagelse, Skjoldbo i Esbjerg og Sølyst i Horsens.

SAND – De hjemløses landsorganisation uddanner tidligere hjemløse som ‘ambassadører’ i netværksrådslagning. De skal være med til at udbrede metoden på bosteder og væresteder.

En metode med mange muligheder

Netværksrådslagning kan også bruges til andre målgrupper. Socialt Udviklingscenter SUS har gennemført pilotprojekter om overgangsrådslagning for unge med handicap (på specialskoler), for indsatte i fængsler og for familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Læs mere:

‘Jeg gjorde det – du kan også!’ Netværksrådslagning for hjemløse (2006)

Pjece om netværksrådslagning

Når gode råd ikke er dyre. Erfaringer og historier om rådslagning. En opsamling fra rådslagningskonference den 26. november 2009

Del siden:  

Det gik op for mig, at når de (familien) sagde ja til at deltage i rådslagningen, så var det, fordi de troede på mig. Det gav mig en stædighed indeni.

Kim Olsen, tidligere hjemløs

 

 

 

Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk