Modtageguider

Introducerer nye brugere til stedet og fremmer medejerskab

Hvad

ModtagerguidesNuværende brugere eller beboere fungerer som modtageguider og introducerer nye brugere til stedet, svarer på spørgsmål og hjælper dem til rette.

Hvordan

  • Lav et team af modtageguider, der på skift kan tage imod nye brugere.
  • Drøft med modtageguiderne, hvilke informationer der er væsentlige at give videre til nye brugere, og tal om hvilket ansvar der ligger i at vise de nye rundt.
  • Lav evt. sammen med gruppen af modtageguider en huskeliste eller en manual til den, der skal vise rundt.
  • Vær opmærksom på, om der er særlige situationer, hvor det er mest hensigtsmæssigt, at en ny bruger eller beboer vises rundt af personale frem for af en modtageguide.

Hvorfor

Modtageguider skaber medejerskab til stedet. Guiderne skaber relationer mellem ’nye’ og ’gamle’ brugere samt sender et klart signal om, at stedet først og fremmest er brugernes – ikke personalets. Alle bliver opmærksomme på, at brugerne har en væsentlig rolle at spille i stedets dagligdag. Desuden har brugerne mulighed for at tale sammen, uden at personale lytter med. En modtagerguide har også bedre forudsætninger end personalet for at vide, hvad der er vigtigt for en ny bruger at vide om stedet.

 

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk