Matadorpengemetoden

Gør det synligt, hvor mange penge der er til aktiviteter, nyanskaffelser mv.

Hvad

Matadorpenge er papirpenge, som brugerne i fællesskab kan bruge til prioritere og vælge mellem fx nye møbler, aktiviteter og ferier. Det gør det muligt at forholde sig konkret til, hvad ønsker og idéer koster i forhold til de penge, der er til rådighed. Dermed får brugerne mulighed for at tage del i prioriteringer og beslutninger, som ellers ligger hos ledelsen.

Hvordan

  • Giv brugerne matadorpenge svarende til det beløb, der er til rådighed til aktiviteten. Det kan fx være I skal indrette botilbuddet eller planlægge en ferie.
  • Diskutér rammen for aktiviteten med brugerne. Skal I indrette hele huset eller kun ét fællesrum? Skal I planlægge en ferie på 2 uger eller en tur på 2 dage?
  • Gør det tydeligt for brugerne, hvilke muligheder der er for at bruge pengene, og gør det tydeligt, om beslutningen skal tages samme dag eller senere.
  • Beslut i fællesskab, hvad I som minimum vil have ud af pengene (fx en ny sofa og et fjernsyn).
  • Brug fx billeder, tilbudsaviser, rejsekataloger mv. til at understøtte diskussionerne og søg på nettet efter muligheder og priser.
  • Hjælp med at synliggøre, hvad det, brugerne vælger, koster, og hvor mange penge der er er tilbage.
  • Lad evt. brugerne selv gå ned i møbelbutikken og købe den nye sofa eller indhente tilbud fra rejsebureauet, når I har besluttet, hvor ferien skal gå hen.

Hvorfor

I de fleste dag- og botilbud spiller økonomi en stor rolle, når der tages beslutninger om indretning, aktiviteter mv. Medarbejdere og ledelse kan have vanskeligt at forholde sig til brugernes ønsker, hvis der ikke er  sammenhæng mellem ønskerne og det beløb, der er til rådighed. Omvendt kan det være vanskeligt for brugerne at byde ind med idéer og ønsker, hvis de ikke har  et klart billede af, hvor mange penge der er til rådighed. Matadorpengemetoden gør det lettere for brugerne at være med til at planægge og diskutere fordele og ulemper ved forskellige valg og fravalg.

Matadorpengemetoden

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk