Drømmedag

Skaber rum for refleksion over brugernes drømme og ønsker

DrømmedagHvad

En drømmedag er en temadag, hvor brugerne formidler deres drømme via fortællinger, billeder eller andre medier. Medarbejdere og andre kan stille spørgsmål til drømmene, som dermed synliggøres og konkretiseres. Det giver mulighed for at støtte op om drømmene og skabe afsæt for forandringer på brugernes præmisser.

Hvordan

Forberedelse

 • Nedsæt en arbejdsgruppe, der skal planlægge og gennemføre drømmedagen. Gruppen bør bestå både af personale og brugere.
 • Afsæt en hel dag til at sætte fokus på drømmene.
 • Aftal, hvordan drømmene skal formidles: i tekst, maleri, fotografi, poesi, musik, fortællinger…

Selve drømmedagen

 • Indret et stort rum eller flere små rum til drømmeværksteder, hvor brugerne kan arbejde med og formidle deres drømme via de forskellige kreative medier.
 • En facilitator på de forskellige værksteder kan spørge ind til drømmene bag værkerne.
 • Brugerne skal i løbet af dagen overveje spørgsmål som:
  • Hvad er din drøm? (hvis der ingen begrænsninger var, og alt kunne lade sig gøre)
  • Hvilke forhindringer er der for, at din drøm går i opfyldelse?
  • Hvordan kan du tackle disse forhindringer?
  • Hvad kan andre gøre for at hjælpe dig til at få din drøm opfyldt?
 • Giv alle brugere mulighed for at præsentere deres drøm for de andre, som kan stille spørgsmål.
 • Slut dagen med en fernisering, hvor I udstiller brugernes værker. Inviter gerne familie og venner eller andre sociale tilbud til ferniseringen.

Hvorfor

Det er ønsker og drømme, som driver forandring. Når man er afhængig af offentlig hjælp og støtte er det ofte andre, der definerer – eller er med til at definere – hvad man har brug for, og hvad der skal ske i fremtiden. Det gør måske, at man pakker personlige drømme og ønsker væk, som ikke umiddelbart passer ind. At skabe et frit rum for at sætte ord på drømme kan gøre brugerne mere bevidste om deres drømme og ønsker, og de bliver måske mere konkrete. Det gør det lettere for medarbejderne at støtte brugerne i at gøre drømme til virkelighed.

 

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk