Brugernes temadag

Giver brugerne mulighed for at skabe dialog og sætte fokus på et konkret tema, som de finder særligt interessant eller relevant

Brugerens egen temadag

Hvad

En temadag, som brugerne selv planlægger og vælger temaet for. Temaerne kan være alt muligt: lokalpolitik, socialpolitik, sex og kærlighed, konflikter, arbejdsmiljø, rettigheder, kost og motion …

Hvordan

  • Brugerne vælger et tema på et brugermøde eller lignende og nedsætter en gruppe, som planlægger temadagen. Hvis brugerne ønsker det, kan der være en medarbejder med i gruppen. Det er vigtigt, at brugerne selv taler sig frem til et tema, arrangerer dagen og inviterer eventuelle gæster udefra.
  • Temaer til inspiration:
    • Kost og motion: Inviter en kok eller en ekspert, som brugerne kan diskutere kost og motion med.
    • Politik: Inviter lokalpolitikere til paneldebat og brug tid på at forberede spørgsmål, I finder særligt interessante at diskutere. Eller inviter en ekspert, der kan fortælle om en ny politisk reform på social- eller beskæftigelsesområdet.
    • Sex og kærlighed: Inviter en sexolog eller en parterapeut og skab et fortroligt rum for nogle af de ofte svære spørgsmål om kærlighed og sex.
  • I kan komme med ideer til dagens indhold, uden at overtage styringen af den. Præsenter fx muligheden for at invitere en oplægsholder, besøge et bestemt sted eller få hjælp til at facilitere en diskussion.
  • Lyt og læg mærke til, om der er temaer eller emner, som bliver ved med at dukke op hos brugerne, og foreslå, at de holder en temadag.

Hvorfor

Der kan være emner, der i perioder optager brugerne meget. Noget, som altid kommer op at vende på fællesmøder eller i brugerrådet. Spørgsmål, som det pædagogiske personale ikke synes, de kan svare på. En temadag giver brugerne mulighed for selv få flere perspektiver på et emne, som optager dem. Derfra kan de bedre danne deres egen holdning og diskutere med hinanden og andre.

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk