Undervisningsmateriale til pædagoguddannelsen

Brugerindflydelse og selvbestemmelse undervisningsmateriale

Brugerindflydelse på det sociale område handler om basale menneskelige rettigheder såsom ligeværd, respekt og lige muligheder.

Pædagogiske medarbejdere i sociale tilbud skal være med til at understøtte og øge muligheden for, at brugere af sociale tilbud har indflydelse på deres eget liv og hverdag – det tilbud og den støtte, de modtager.

Platform fro brugerindflydelse har udarbejdet materialet her til studerende på pædagoguddannelsen:

Det er bygget op om:

  • juridisk og praksisorienteret viden
  • cases og refleksionsøvelser
  • eksempler på, hvordan sociale tilbud arbejder med brugerindflydelse i praksis

Læs undervinsingsmaterialet: Brugerindflydelse og selvbestemmelse i det pædagogiske arbejde

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk