Mennesker med udviklingshæmning/handicap

Her kan du finde litteratur om brugerindflydelse, der er målrettet mennesker med udviklingshæmning eller handicap

Andersen, Jette Dalsgaard et al.: Indflydelse på eget liv : erfaringer fra et nationalt udviklingsprojekt.
Videnscenter Gennembrud og Danske Regioner, 2007.

Bengtsson, Steen et al.: Handicap, kvalitetsudvikling og brugerinddragelse. AKF Forlaget, 2003

Bengtsson, Steen et al.: Handicap og ligebehandling i praksis. København: SFI, 2008

Bjørnå, Turid Helene; Guneriussen, Willy og Sommerbakk, Viktor (red.): Utviklingshemning, autonomi og avhengighet. Universitetsforlaget, 2008.

Bollingmo, Leif; Høium, Kari og Johnsen, Bjørn-Eirik: Det er mitt liv. Brukermedvirkning og nye hjelperoller i habilitering og rehabilitering. Oslo: Universitetsforlaget, 2004.

Bonfils, Bengtsson, Olsen et al.: Mødet mellem borger og system (i antologi: Handicap, kvalitetsudvikling og brugerinddragelse). Anvendt Kommunal Forskning, 2003.

Bonfils, Inge Storgård et al.: Kvalitetsudvikling og brugerinddragelse (i antologi: Handicap, kvalitetsudvikling og brugerinddragelse). AKF Anvendt Kommunal Forskning. 2003.

Brugerindflydelse på dagsordenen: Et inspirationskatalog om brugerindflydelse i tilbud til mennesker med udviklingshæmning. Socialt Udviklingscenter SUS i samarbejde med Billund Kommune og Kolding Kommune, 2012.

Buchner, T.: Deinstitutionalisation and Community Living for People with disabilities in Austria: History, Policies, Implementation and Research. Tizard Learning  Disability Review 14(1), 2009.

Carstens, Eggert; Jensen, Bjarne Bjelke og Kurth, Morten (red.): Brugerinddragelse på handicapområdet – et nøglebegreb i velfærdssamfundets udviklingÅrhus: Videnscenter for Bevægelseshandicap, 2007. 

Ellingsen, Karl Elling: Selvbestemmelse. Egne valg og andres verdier. Oslo: Universitetsforlaget, 2007.

Grünberger, Pernille og Stenbak, Else: Brugerinddragelse i dagtilbud for mennesker med udviklingshæmningSocialt Udviklingscenter SUS, 2003.

Herskind, Mona Burgdorf: Udviklingshæmning og brugerinddragelse: det er mig, der bestemmer her – !?
Forlaget Udvikling, 2005.

Hoffmann, Maj-Brit Daugbjerg: Hverdagsliv, kommunikation og interaktion i botilbud for svært udviklingshæmmede. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2012.

Holmskov, Henriette og Skov, Anne: Veje til reelt medborgerskab – En kortlægning af udviklingshæmmedes vilkår for selvbestemmelse og brugerinddragelseHandicapenheden, Servicestyrelsen, Center for Social Service, 2007.

Hur, Stine Marie: Frigørelsens magt – pædagogiske roller i relation til frie, udviklingshæmmede voksneDPU, Aarhus Universitet, 2009.

Mikkelsen, Lise-Lotte (red.): Pædagogisk metode til at øge selvbestemmelse. Amtsrådsforeningen, 2006.

Når aktiviteten bliver en relation. VIPU Viden, 7. årgang, nr. 2, 2005. (Temanummer om selvbestemmelse)

Selboe, Aud; Bollingmo, Leif og Ellingsen, Karl-Elling: Selvbestemmelse for tjenestenytere. Gyldendal Akademisk, 2005.

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk