Generelt

Her kan du finde litteratur, der dækker brugerindflydelse i bred forstand

Anderson, Deborah og Deegan, Patricia E.: Barrierer for brugerinddragelse – i bestyrelser, udvalg og arbejdsgrupperDansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, 2011.

Bjerge, Bagga: Empowerment og Brugerinddragelse i Praksis. Aarhus: Center for Rusmiddelforskning, 2005.

Bjerge, Bagga og Selmer, Bodil (red.): Det sociale arbejdes daglige praksis: perspektiver på brugerinddragelse og retssikkerhed. Aarhus Universitetsforlag, 2007.

Brugerinddragelse i praksis. De gode eksempler, Socialt Udviklingscenter SUS, 2004.

Carr, Sarah: Has Service User Participation Made a Difference to Social Care Services?. London: SCIE – Social Care Institute for Excellence, 2004.

De små skridts metode – et stort skridt i den sociale indsats. Landsforeningen af Væresteder, 2009.

Kvalitetsudvikling gennem brugerindflydelse, Socialt Udviklingscenter SUS, 2000.

På vej – mod mere brugerindflydelse (magasin). Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM’s Sociale Arbejde, 2011.

Raunkiær, Mette og Laurén, Merete: Brugerindflydelse og Brugerinddragelse – teoretisk distinktion samt empiriske erfaringer. Nordisk Sosialt arbeid 2/26, 2006

Rasmussen, Nell (red.): Menneskerettigheder i socialt arbejde. Djøf Forlag, 2013.

Webhåndbog i brugerinddragelse. Socialt Udviklingscenter SUS, Socialministeriet & Finansministeriet (2002).

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk