Steen Moestrup

Hillerød
LAP, Landsforeningen af Psykiatribrugere
Tlf. 2822 2765
steen@lap.dk

Hvad brænder jeg for at formidle

Jeg har oplevet brugerindflydelse på egen krop og brænder for at formidle, hvordan det giver mig oplevelsen af at leve og være noget. Hvordan mangel på brugerinddragelse gør livet surt og trist, trivielt og uden værdi.

Det vil jeg gerne formidle til både ledere og medarbejdere, andre brugere, politiske beslutningstagere og bevilgende myndigheder. Jeg vil gerne bidrage med ideer til, hvordan man fremmer brugerindflydelse  i praksis på alle niveauer.

Mine praksiserfaringer med brugerindflydelse

Jeg har arbejdet med brugerindflydelse i mere end 20 år på mange forskellige niveauer, både i praksis i klubtilbud, værestedsaktiviteter og på arbejdspladser. Jeg har holdt oplæg om, hvordan man kan øge brugerinddragelsen og hjulpet botilbud til at øge brugerindflydelsen. Jeg har været med til at skabe indflydelse og have indflydelse i behandlingspsykiatrien og det besluttende politiske system. Jeg har også gjort mange erfaringer med brugerinddragelse i organisationsarbejde.

Hvem er jeg

Jeg er civiløkonom og har beskæftiget mig meget med alternativ behandling. Jeg har været i behandling igennem 25 år i det psykiatriske system på forskellige niveauer. Har været med i SIND, Galebevægelsen og LAP, Landsforeningen af Psykiatribrugere, gennem de seneste 20 år og deltaget i konferencer, klubtilbud, projekter, kurser og følgegrupper. Jeg har primært beskæftiget mig med psykisk syge, men har også været omkring andre handicap i årenes løb.

Hvad kan man booke mig til

Jeg holder korte inspirerende oplæg, giver input til møder, holder foredrag og workshops og skriver relevante artikler til blade. Jeg deltager gerne i debatter, diskussioner, idémøder, konferencer m.v. for alle grupper. Jeg kan også være sparringspartner i et længere forløb. Jeg bor i Hillerød og arbejder på hele Sjælland og Fyn, i særlige tilfælde også i Jylland og på Bornholm.

Pris:  Efter aftale, dog minimum 1500 kr. plus transportudgifter.

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk