Rie Lynge

Odense
SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap
tlf. 2392 2557
rielynge@hotmail.com

Hvad brænder jeg for at formidle

Jeg ønsker at skabe større forståelse for vigtigheden af at blive inddraget i de valg og beslutninger, som bliver taget af andre i ens liv – vigtigheden af at kunne bestemme i eget liv.

Praksiserfaringer med brugerindflydelse

Jeg har, som bærer af et medfødt handicap, modtaget offentlige ydelser i hele mit liv – og derfor har jeg stor erfaring med at være bruger og borger i systemet.

Jeg har lavet frivilligt arbejde i mange år i SUMH, Sammenslutningen af Unge med Handicap, og Dansk Handicapforbunds Ungdomskreds. Jeg har også været Ungdomspilot under Center for Små Handicapgrupper, en opgave som gik ud på at informere om, hvordan det er at være ung med et sjældent handicap. I forbindelse med mit frivillige arbejde har jeg mødt rigtig mange forskellige unge med handicap og hørt deres historier og drømme, og ad den vej fået en bred forståelse for betydningen af brugerindflydelse.

Hvem er jeg

Jeg er vel egentlig bare en borger som alle andre, men jeg er også bruger på grund af min funktionsnedsættelse. Jeg er tidligere jurastuderende og nu førtidspensionist. Jeg har et medfødt sjældent handicap (AMC) og har siden fået konstateret sklerose. Jeg har en BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance), som jeg selv administrerer. Jeg har valgt at lave frivilligt arbejde – det er min måde at føle, at jeg stadig gør nytte og bidrager til samfundet.

Hvad kan man booke mig til

Jeg kommer gerne ud og holder oplæg om mine erfaringer med brugerindflydelse. Jeg har især erfaring fra skole- og uddannelsessystemet og mødet med systemet. Jeg er optaget af vigtigheden af, at man har styringen i eget liv. Kort sagt kan jeg kan fortælle om, hvordan man kan leve selvstændigt, selvom man er afhængig af andre og offentlige ydelser.

Pris: Efter aftale, dog minimum 1500 kr. ekskl. transportudgifter.

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk