Preben Meilvang

Frederikssund
Pædagog, medarbejder med brugerbaggrund, underviser og konsulent
tlf. 2532 1997
prebenmeilvang@webspeed.dk

Hvad brænder jeg for at formidle

Min glæde ved brugerindflydelse er, når:

 • Jeg har taget magten over livet tilbage (empowerment)
 • Jeg er blevet hørt og fået medindflydelse
 • Jeg har fået lov til at skabe resultater
 • Jeg har kunnet føle hverdagsglæde med de andre
 • Der er rum til, at jeg kan udvikle mig
 • Der i vores fælles recovery-rum er opstået anerkendelse, respekt, værdighed, inklusion og sundhedsfremme.

Mine praksiserfaringer med brugerindflydelse

 • Aktiv bruger i Værestedet Under Elmen, Frederikssund (2003-06)
 • Katalysator for brugeraktivering i SIND, Frederikssund (2004-08)
 • Formand og leder i bevægelsen Idræt for Sindslidende i Danmark (2005-13)
 • Leveret mere end 200 undervisningsseancer i det psykiatriske felt (2006-13)
 • Underviser på Skolen for Recovery, København (2012-13)

Hvem er jeg

Pædagog (2008) og MB’er (medarbejder med brugerbaggrund), underviser og konsulent. Tre forskellige karriereforløb:

 1. 20 år i international shipping, heraf tre år i Hong Kong, ét år i Filippinerne, ét år i Grækenland og et halvt år i USA.
 2. 15 år i det pædagogiske felt, inklusive fem år som misbrugskonsulent.
 3. 25 år med perioder af socialt ødelæggende manier, indlæggelseskrævende svære depressioner, alkoholmisbrug og afhængighed af benzodiazepiner. Omfattende recoveryproces 2003-13.

Hvad kan man booke mig til

Halve og hele temadage, workshops, fyraftensmøder, korte indlæg, relevante artikler mv. Som konsulent kan jeg indgå i længerevarende forløb. Som underviser og konsulent rejser jeg gerne over hele Danmark.

Pris: Efter nærmere aftale, dog minimum 1.500 kr. plus transportudgifter.

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk