Miriam Madsen

Taastrup
Sekretariatsleder i SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Tlf. 3026 7689
miriam@sumh.dk

Hvad brænder jeg for at formidle

Jeg er optaget af, hvordan vi bedst sikrer, at mennesker med handicap kan bevare og oparbejde mest mulig autonomi i deres liv.

Mine praksiserfaringer med brugerindflydelse

I SUMH arbejder jeg med indflydelse og demokratiprocesser for unge med handicap.

Jeg kender mange unge med handicap. Jeg har oplevet, hvordan de fungerer, og har gennem tiden fået et indblik i, hvordan de ser deres egen identitet og agerer i politisk sammenhæng. Og hvad opvæksten betyder i den sammenhæng.

Jeg oplever, at det, der er mest afgørende for, hvordan man tager ansvar for sit liv, er, om handicappet er medfødt eller ej. Unge, der har fået deres handicap senere, bevarer i højere grad autonomi, initiativ og ansvar for eget liv. De har haft en anden opvækst og har ikke altid været afhængige af, hvad systemet beslutter.

Hvem er jeg

Jeg er sekretariatsleder i SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Det er en frivillig organisation, en politisk paraplyorganisation for og med unge med handicap. Vi arbejder for et samfund, hvor funktionsnedsættelser ikke bliver handicap.

Jeg har tidligere arbejdet hos De grønne pigespejdere og i Europæisk Ungdom. Jeg er uddannet procesfacilitator og har også taget en lederuddannelse. P.t. læser jeg pædagogik på Københavns Universitet.

Hvad kan man booke mig til

Jeg kommer gerne ud til møder, workshops, temadage og andet – i hele landet. Både kortere og længere forløb. Jeg har mest erfaring med brugerindflydelse for unge og mennesker med handicap.

Pris: Efter aftale, dog min. 1500 kr. ekskl. transportudgifter.

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk