Lars Thomsen

Sjælland
Tilsynsførende, Socialtilsyn Hovedstaden
tlf. 9133 3260
larst@quake.dk

Hvad brænder jeg for at formidle

Jeg brænder for at være del af et samfund, hvor alle har samme rettigheder og pligter. Det betyder for mig, at det skal være muligt at kunne udfolde sig og deltage i alle de sammenhænge, som er med til at opbygge og konsolidere samfundet.

Jeg tror også på, at det er nødvendigt at arbejde meget koncentreret på at bane vejen for at skabe plads til reel indflydelse, selvbestemmelse og reelt medborgerskab for de grupper i samfundet, som ellers har været holdt udenfor.

Jeg tager udgangspunkt i socialpædagogisk teori og metode til at skabe handlekompetence hos både brugere, pårørende og personale til at understøtte processer, hvor medborgerskab er i centrum.

Praksiserfaringer med brugerindflydelse

Jeg har i de sidste 3 år været projektleder i et tværkommunalt projekt, Projekt Kvalikombo, hvor der er udviklet en særlig pædagogisk tilgang til arbejdet med brugere og beboere på botilbud.

I den forbindelse har jeg især samarbejdet med pårørende, og aktuelt er jeg i gang med at udvikle og implementere en decideret ‘borgeruddannelse’ målrettet borgere på botilbud. Denne borgeruddannelse skal være med til at give beboerne på botilbudene – og alle os andre – en viden om, hvad det vil sige at være borger i et samfund som Danmark.

Hvem er jeg

Jeg har været uddannet socialpædagog siden 1986 og har således en meget bred erfaring på det socialpædagogiske område generelt, både som udøvende pædagog, leder og socialpædagogisk konsulent.

Jeg har stor erfaring i at undervise pårørende og personale inden for emner, som helt naturligt er på banen, når udgangspunktet er moderne socialpædagogik og beboernes selv-  og medbestemmelse og medborgerskab

Hvad kan man booke mig til

Udgangspunktet er, at FN’s Handicapkonvention er en del af det danske samfunds forståelse af, at alle har lige rettigheder og pligter. Derfor ser jeg også forståelsen af konventionens indhold som et væsentligt omdrejningspunkt.

For mig at se er der tale om et paradigmeskift i hele forståelsen af det enkelte menneske, og jeg har erfaring for, at dette ofte giver anledning til mange udfordringer i dagligdagen, både for det enkelte menneske og i forhold til den daglige praksis, fx på botilbud.

Jeg kan således lave oplæg og workshops med udgangspunkt i dette. Derudover kan jeg, i samarbejde med alle de involverede parter, være med til at opstille mere langsigtede udviklingsprocesser.

Pris efter aftale, dog er minimum 1.500 kr. ekskl. transportudgifter.

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk