Lars Romild

Brøndby
Socialpædagog, Hulegården, botilbud til voksne med funktionsnedsættelser
tlf. 3035 4957
larsromild@hulegaarden.dk

Hvad brænder jeg for at formidle

Jeg brænder for at kunne leve i et inkluderende, mangfoldigt, ligeværdigt og ligestillet samfund med lige deltagelsesmuligheder og samme retssikkerhed for alle.

Fagligt brænder jeg for at formidle en nutidig socialpædagogisk teoretisk og metodisk tilgang til brugerindflydelse og medborgerskab.

Brugerrettet brænder jeg for at være med til at nedbryde barrierer for og skabe veje for demokratisk deltagelse og reel brugerindflydelse.

Praksiserfaringer med brugerindflydelse

Jeg har siden 1989 arbejdet parallelt dels i socialpædagogisk praksis med personer med udviklingshæmninger, dels teoretisk og metodisk med uddannelse og efteruddannelse af pædagoger med og om brugerindflydelse – fx i form af i form af brugerkonferencer, beboerrådsarbejde, forumteater, konflikthåndtering, kommunikation, formidling, handicapforståelse, empowerment, dilemmaer m.m.

Meget af det jeg har lavet, har jeg lavet i et reelt samarbejde med brugere.

Hvem er jeg

Jeg er samfundsbevidst borger og refleksiv socialpædagog. Udover at være uddannet socialpædagog har jeg efteruddannelser i bl.a. Rådgivning og vejledning, Forumteater, Konflikthåndtering, Filosofisk vejledning.

Jeg arbejder som og har arbejdet som socialpædagog, underviser, NVIE konsulent m.m.

Derudover har jeg skrevet artikler om arbejdet og samarbejdet med brugere i et par fagbøger.

Hvad kan man booke mig til

Få styr på konventionen: Oplæg om det nye handicapbegreb og handicapkonventionens indflydelse ifht brugerindflydelse.

Forberedelse af, undervisning i og/eller afholdelse af fremtidsværksteder, forumspil, beboerdage, temadage, demokratidage, dialoggrupper, empowerment m.m.

Undervisning om socialfaglighed, socialpædagogik og brugerindflydelse i en brydningstid – når et nyt paradigme overtager et gammelt.

Jeg formidler gerne relevante emner sammen med de brugere, jeg har erfaring i at arbejde sammen med. Jeg underviser og faciliterer lige gerne fagpersoner som brugergrupper OG gerne blandede grupper.

Jeg har erfaring med og kan hyres til alt fra mindre oplæg til længere uddannelsesforløb.

Pris: Efter aftale.

 

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk