Gylla Brandborg og Lene Grønvall

Aalborg
Plejehjemmet Danahøj
Tlf. 9931 5080
gb-aeh@aalborg.dk

Hvad brænder vi for at formidle

På plejehjem kommer mennesker, der har levet et selvstændigt liv – men i det øjeblik de bliver beboere, mister de deres selvstændighed – de deponerer den så at sige hos personalet og de pårørende. Derfor handler brugerindflydelse for os at se om at give mennesker lysten til at handle og være hovedaktører i eget liv.

Vi vil gerne motivere medarbejdere og personaler til at blive mere opmærksomme på at spørge, lytte og kommunikere med borgeren. Det handler om at sætte den enkelte borger i centrum for sit eget liv.

Vores praksiserfaringer med brugerindflydelse

Vi har været på en meget inspirerende studietur i London med projekt Platform for Brugerindflydelse. Der besøgte vi en række institutioner og så, hvordan de arbejdede med brugerindflydelse. Det har sat mange tanker og diskussioner i gang, og vi vægter højt, at den ældre, der flytter ind på et plejehjem, bevarer sit eget liv og retten til det.

Hvem er vi

Vi arbejder som hhv. leder og social- og sundhedsassistent på plejehjemmet Danahøj i Aalborg. Vores ambition er at være et af Aalborgs bedste plejehjem, og én af de vigtigste værdier i vores arbejde er at forsøge at give de ældre et individuelt liv.

Vi sætter fagligheden meget højt, og det er vores overbevisning, at man er nødt til at have høj faglighed for at kunne sætte brugerindflydelse på dagsordenen.

Hvad kan man booke os til

Vi holder oplæg og foredrag, der både vil tage udgangspunkt i et medarbejder- og et lederperspektiv i forhold til brugerindflydelse i praksis.

Vi har ingen geografiske begrænsninger, vi rejser gerne rundt i landet.

Pris: efter aftale, dog min. 1500 kr. ekskl.transport.

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk