Bo Gjerman Thomsen og Lars Klarskov

Sjælland
Hjerneskadeforeningen
Lars Klarskov
Tlf.: 4082 1807
larsklarskov0@hotmail.com

Bo German Thomsen
Tlf.: 2024 3318
bogermant@gmail.com

Hvad brænder vi for at formidle?

Brugeren skal sættes i højsædet, og det vil vi gerne bidrage til. Vi mener, at der opstår et langt bedre samarbejde mellem brugeren og den professionelle, når brugeren selv er med i beslutningsprocessen og får et ejerskab.

Vores praksiserfaringer med brugerindflydelse

Vi kender hinanden gennem Hjerneskadeforeningen, hvor Bo har siddet som lands- og lokalformand for Hovedtropperne, der er en forening for unge senhjerneskadede. Lars har siddet som lokalformand for ungdomsafdelingen. Vi har begge været med til at starte Hovedtropperne op, hvor hele grundstenen netop er brugerindflydelse.

Hvem er vi

Lidt om Bo:
Jeg arbejder til daglig på Experimentarium i Hellerup, hvor jeg holder oplæg for skoleklasser og publikum om at være handicappet. Jeg er 43 år og blev skadet som 25-årig. Mine livserfaringer som både ikke-skadet og skadet bruger jeg bl.a. til at undervise fysioterapeuter, ergoterapeuter, neurosygeplejersker, seksualvejledere og personale på bosteder og andre personalegrupper i kommuner og amter. Derudover underviser jeg også andre brugere og deres pårørende.

Lidt om Lars:
Jeg sidder bl.a. i et kvalitetspanel i Hjerneskadeforeningen, hvor jeg vejleder embedsmænd og politikere ift. den frivillige verden. Jeg vil som brugerindflydelsesguide også fortælle min egen historie om, hvordan det er at have 20 års erfaring med at være ”normal” og 20 års erfaring med at være senhjerneskadet.

Hvad kan man booke os til

Man kan booke os til foredrag og workshops som udgangspunkt i hele landet. Både som makkerpar og enkeltvis.

Pris: efter aftale, dog er minimum 1500 kr. ekskl. transport.

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk