Kommunikation med omverdenen

Børn uden verbalsprog kan komme langt i deres kommunikation til andre mennesker, når de bruger sociale medier som You Tube, Skype og computerspil. Det sætter projekt Implementering af teknologi fokus på.

På døgninstitutionen Skovbo i Galten har 18 børn og 8 tovholdere blandt det pædagogiske personale arbejdet med at gøre IT til et naturligt kommunikationsredskab, der styrker glæden og selvværdet hos det enkelte barn, der ofte ikke har et verbalsprog.

Fagre nye IT-verden
Projektet stiller skarpt på at give mennesker med kommunikationshandicap nye muligheder for at bruge sociale medier og derigennem styrke deres sociale netværk og opnå større indflydelse på eget liv. Fem bosteder for mennesker med funktionsnedsættelser har medvirket i projektet, hvor kommunikationsteknologier som Skype og YouTube er blevet afprøvet. Skovbo i Galten er ét af stederne.

Læs mere om social IT på projektets hjemmeside.

Del siden:  
[susvideo src='http://brugerindflydelse.dk/wp-content/uploads/07-iat.flv' width=155] Se videoen ovenfor, hvor du kan møde Phillip, der bruger YouTube.
Børnene har bevæget sig fra at være tilskuere til at være deltagere i deres eget liv. Og det er en stor succes!
Jette, pædagog og IT-tovholder på Skovbo
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk