Nærvær som kommunikation

Kommunikation kan være meget andet end ord. Mennesker med udviklingshæmning kommunikerer ofte med lyde, kropssprog og øjenkontakt. Derfor skal omgivelserne skal give sig tid til at lytte.

Tid og nærvær mellem beboere og medarbejdere er vigtigste ord i arbejdet på døgntilbuddet Sydtoften 381 i Grindsted. For når personalet er nærværende og giver sig tid til at lytte, sker der noget.

Karina Christensen er en af beboerne på Sydtoften. Hun har ikke noget verbalt sprog, men kommunikerer med lyde, kropssprog og øjenkontakt. Når hun er utilfreds skriger hun, men de høje lyde stopper i det øjeblik, hun oplever at have indflydelse på sit liv.

Derfor arbejder medarbejderne på Sydtoften bevidst med nærvær i kommunikationen. Og de tager udgangspunkt i Karinas ressourcer.

At sætte dagsordenen for eget liv

Sydtoften er et af de botilbud, der har været med i projekt Når beboerne sætter dagsordenen. Et projekt, som  Socialt Udviklingscenter SUS har gennemført i samarbejde med Kolding og Billund Kommuner.

Formålet med projektet var at skabe forandring i forhold til den eksisterende praksis på bosteder for mennesker med udviklingshæmning og at inddrage beboerne som eksperter i eget liv.

Læs artiklen om Karina Christensen: Når sproget er en rejse i sig selv fra magasinet På vej – mod mere brugerindflydelse (s. 24-26).

Del siden:  

Når hun har indflydelse på eget liv – hvad hun vil og ikke vil – så udstøder hun ikke de høje lyde. At få valget mellem at komme ud i regnen eller blive inde skaber glæde og udvikling i hendes liv.

Sonja, pædagog

 

Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk