Social coaching i værestedet

67 brugere af værestedet Fundamentet på Amager har haft glæde af et tilbud om social coaching. For ni ud af ti har det været med til give dem øget livskvalitet.

For få år siden levede Jan Baltzersen på gaden. I dag bor han i lejlighed i Valby,  er kommet i fleksjob og er ved at få styr på sin gæld. De sociale coaches fra værestedet Fundamentet har støttet hele vejen.

Social coaching til forandring

Værestedet Fundamentet på Amager fungerer som en slags ‘gadens dagligstue’ for hjemløse på Amager. I et forsøgsprojekt (2007-11) arbejdede værestedet med social coaching som metode.

Tre sociale coaches med base i værestedet tilbød individuelle forløb for brugere, der ønskede at skabe forandringer i deres liv. Det kunne handle om at få tag over hovedet, om at få afklaret sin jobsituation, om at gøre noget ved misbrug eller gæld eller om at få kontakt til sine børn.

For Jan Baltzersen handlede det om lidt af det hele. Han peger især på, at de sociale coaches var gode til at lytte og holde fast i aftaler. Og så var det godt at have en bisidder med til møder i kommunen: “Man bliver taget 100 procent mere seriøst, når man har en med.”

Byggede bro til systemet

En vigtig funktion for de sociale coaches var  at bygge bro til systemet ved at være bindeled til fx sagsbehandleren eller jobkonsulenten i kommunen.

Centralt i coachingen var også aktiviteter i og uden for værestedet. Fordi det er et godt redskab til at opbygge tillid og fortrolighed, som er en forudsætning for, at medarbejderne kunne hjælpe brugerne med at skabe varige ændringer i deres liv.

67 brugere af værestedet deltog i et coachingforløb. For ni ud af ti har coachingen bidraget til at øge deres livskvalitet samlet set. Og syv ud af ti har fået et bedre forhold til ‘systemet’. Det viser evalueringen af projektet.

Begrebet social coaching var valgt, fordi coachingen foregik i et værested på det sociale område, og fordi et coachingforløb ofte udsprang af, at brugeren deltog i en social aktivitet.

Læs mere

Få Jan Baltzersens historie i artiklen Mod nye destinationer, i magasinet På vej – mod mere brugerindflydelse (side 16-18)

Læs mere om værestedet Fundamentet

Hent evalueringsrapporten Evaluering af Social Coaching – støtte til social forandring  (Socialt Udviklingscenter SUS 2011)

 

Del siden:  

Det at have været igennem et coachingforløb gør også, at mange bliver bedre i stand til selv at handle.

Medarbejder, social coach

Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk