Danahøj: Fra plejehjem til hjem

Medarbejderne på plejehjemmet Danahøj i Ålborg har en vision. De vil gøre plejehjemmet til mindre institution og mere hjem – et hjem hvor borgerne så vidt muligt har 100 procents selvbestemmelse.

Danahøj

Det nye fokus betyder blandt andet, at medarbejderne på Danahøj skal være mere lydhøre over de ældres ønsker. Og de skal være bedre til at ‘holde hænderne i lommen’ og lade de ældre gøre ting selv, også selvom det er besværligt.

– Vi vil gøre op med den kultur, hvor vi tager magten fra de gamle og bestemmer lidt for meget. Selvfølgelig skal vi hjælpe og støtte med det, de har brug for, men vi skal være bedre til at spørge beboerne, hvad de ønsker, og bedre til at motivere dem til at forblive eller blive herre i eget liv og mestre hverdagen. Jo mere selvhjulpen man er, jo større livskvalitet har man, siger plejehjemsleder Gylla Brandborg fra Danahøj i Ålborg.

Fælles fokus

Plejehjemmet har opstillet en række fokuspunkter, som alle ansatte arbejder med. Det handler blandt andet om, at medarbejderne skal ændre deres syn på borgerne. At borgerne skal støttes i at bevare så meget som muligt i at bevare deres funktionsevne. Og at plejehjemmet skal være mindre institutionsagtigt.

I praksis betyder det, at man fx selv kan bestemme, hvordan man vil indrette sin lejlighed, at man ikke skal spørge om lov, hvis man har lyst til at have sit barnebarn boende et par dage, at man selv kan bestemme bestemme, hvornår man vil spise, ud at gå tur osv.

– I stedet for, at de ældre skal passe ind i kasserne, skal kasserne passes ind til de ældre, siger Gylla Brandborg. – Det kan godt være, at det, man gerne vil, ikke kan lade sig gøre lige her og nu. Sådan er det også i en familie derhjemme. Nogle gange er der kø til badet, og nogle gange kan man ikke lige smutte ud af huset. Det vigtigste er, at man bliver respekteret og taget seriøst. – Og det handler mest om, at vi som personale skal ændre adfærd.

Del af metodeudviklingsprojekt

Udviklingsarbejdet på Danahøj gennemføres som en del af projekt Platform for brugerindflydelse. Fem institutioner og organisationer arbejder med at udvikle nye metoder til brugerindflydelse. I forløbet får de sparring fra Socialt Udviklingscenter SUS.

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk