Demokrati – også for mennesker med udviklingshæmning

Tænk, hvis du ikke kunne sætte et velovervejet kryds ved Folketingsvalget, fordi alle informationer er skrevet på et sprog, du ikke forstår. Sådan kan mennesker med udviklingshæmning opleve det.

”Selvom vi er udviklingshæmmede, er vi ikke dumme. Vi vil deltage i udviklingen af Danmark.” Sådan siger en deltager fra Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF, på kurset om valgdemokrati, som Socialt Udviklingscenter SUS holdt forud for Folketingsvalget i 2007.

Et kryds med omtanke

Formålet med kurset var bl.a. at styrke deltagernes muligheder for aktiv og reflekteret valgdeltagelse og arbejde med, hvorfor demokrati er vigtigt i samfundet.

Deltagerne på kurset udviklede en række temaer gennem personlige fortællinger om, hvilke udfordringer de møder i hverdagen – såsom konflikter, begrænsninger og forskelsbehandling. Temaerne blev udgangspunktet for en håndfuld budskaber, der skulle videregives til politikerne.

Del siden:  

Selvom vi er udviklingshæmmede, er vi ikke dumme. Vi vil deltage i udviklingen af Danmark

Deltager i demokratikursus

Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk