Hvad siger loven om brugerindflydelse?

Brugerindflydelse er et lovkrav. Ifølge Serviceloven og Retssikkerheds­loven skal borgeren have indflydelse på sagsbehandlingen og på, hvordan de sociale tilbud tilrettelægges og udnyttes.

Inden for de seneste ti-femten år har der været stigende krav om brugerindflydelse i den offentlige sektor.

Tre love: Lov om aktiv socialpolitik, Lov om social service og Lov om retssikkerhed har blandt andet til formål at sikre brugerinddragelse og brugerindflydelse i offentlige tilbud til samfundets mest udsatte grupper.

Særligt to paragraffer er vigtige:

Servicelovens § 16

“Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelsen af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.”

Retssikkerhedslovens § 4

“Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed.”

Del siden:  

Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk