Hvad er brugerindflydelse?

Brugerindflydelse, brugerinddragelse, selvbestemmelse og medbestemmelse. Der kan herske forvirring om begreberne – her følger en oversigt.

Der er mange begreber i spil, når det handler om det rettigheder, man har som borger og bruger i samfundet.

Skemaet her viser sondringen mellem at være borger og bruger – og de rettigheder der følger med.

Borger Bruger
Alle i samfundet – medborger – for hvem grundloven og menneskerettighederne gælder.
Rettighed:
– Har beslutningsret
– Retten til selvbestemmelse kan kun indskrænkes ved anden lovgivning, fx strafferet og værgemål
Alle, der er brugere/modtagere af offentlige ydelser.
Rettighed:
– Har indflydelse på ydelsen
– Skal inddrages
– Beslutningsretten ligger hos myndigheden
Selvbestemmelse + medbestemmelse Brugerinddragelse + brugerindflydelse

Kilde: Socialstyrelsen: Veje til reelt medborgerskab – en kortlægning af udviklingshæmmedes  vilkår for selvbestemmelse og brugerinddragelse.

I forhold til rettigheder kan man sige, at:

Selvbestemmelse og medbestemmelse

Selvbestemmelse og medbestemmelse er fundamentale borgerrettigheder

Selvbestemmelse er retten til at bestemme over sig selv og sit liv. I hjemmet er selvbestemmelsesretten suveræn, her kan man gøre, hvad man vil.

Medbestemmelse er også en ret til at bestemme. Men her er retten delt med andre, og man skal typisk indgå kompromisser. Derhjemme deler man fx beslutningsretten med sin familie. I fælles arealer deler man beslutningsretten med andre. Det gælder fx i bofællesskaber, når man skal lave husregler mv.

Brugerindflydelse og brugerinddragelse

Brugerindflydelse og brugerinddragelse knytter sig til situationer, hvor borgeren også er bruger af en ydelse eller et tilbud fra det offentlige.Det kan fx være et botilbud, et herberg, et værested, en kontaktperson, hjemmehjælp, økonomisk støtte, et uddannelsestilbud eller  beskæftigelsesvejledning.

Brugerinddragelse: Brugerens synspunkter inddrages i tilrettelæggelsen og beslutninger om det tilbud, brugeren benytter sig af. Men synspunkterne påvirker ikke nødvendigvis de afgørelser, der træffes.

Brugerindflydelse:Brugeren er med til at træffe beslutninger og har reel indflydelse på tilrettelæggelsen af tilbudet.

Del siden:  

Vidste du?

Det Centrale Handicapråd har udarbejdet et charter med seks principper for brugerindflydelse for mennesker med handicap.

Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk