Hvad og hvem

Hvad skal vi spise? Hvordan skal lejligheden indrettes? Hvem skal være min kontaktperson? Brugerindflydelse handler om indflydelse i det store og det små.

Alle mennesker har drømme og forventninger til deres liv. Men ikke alle har let ved at sætte ord på, hvordan de gerne vil leve det.

Det er vigtigt at sætte brugerindflydelse for sårbare og socialt udsatte mennesker på dagsordenen, så brugerne får mere indflydelse på de sociale tilbud og ydelser.

 

Del siden:  

Brugerindflydelse eller brugerinddragelse?

Brugerindflydelse handler om, i hvor høj grad personen er med til at træffe afgørelser og muligvis definere problemer og løsninger.

Brugerinddragelse handler om, hvordan brugeren inddrages i beslutningsprocessen om afgørelser, der vedrører personens liv.

 

 

 

Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk